Logotypes

En logotype är ett "firmamärke", något som kännetecknar en vara eller ett företag/förening/aktivitet. 

Till höger ett urval av de logotypes jag tillverkat under åren. 

En gyllene regel är att en logga ska vara så enkel som möjligt och ofta blir den mest tydlig i svartvitt.

Köparen har fri rätt att använda sin logga överallt men rättigheten att förändra den, ingår inte.

Logotypen levereras per CD eller per mail, helt enligt kundens önskemål.  

Under arbetets gång görs ändringar enligt önskemål men efter att loggan är slutligt godkänd, tillkommer kostnader för ytterligare ändringar. 

marita@webban.se

WEBBANS ILLUSTRATIONER
©Marita Björling, Härnösand, 2012

Bilder får inte kopieras.